Jordfoton

Oceanisk skorpa Mark lättnad

Oceanisk skorpa Mark lättnad

Med en täthet som är större än kontinentalkorpen är havskorpan den del av jordskorpan som bildar oceanerna. Dess antikvitet når inte 200 år, och det saknar granitlager.

Inte alla havsvatten är en del av havskorpan, eftersom det finns en ytarea som tillhör den kontinentala skorpan. Totalt upptar havskorpan 0,099% av jordens massa.

I havskorpan skiljer man sig från fyra zoner: havsryggar, abyssalslättar, graver och abyssalgropar.

Havsryggarna är stora höjder, upp till 3 000 meter höga, som ligger på havsbotten. Ligger vid kanterna på litosfäriska plattor är de vanligtvis förknippade med undervattens vulkaner.

Abyssalslädena är stora, mycket platta förlängningar på vilka ubåtsbergen eller snöarna vanligen stiger. Grabbarna har vanligtvis sin platta topp, eftersom den har eroderats när den var vid havsnivån.

Slutligen är abyssal-groparna de djupa och smala luckorna där sediment samlas. S finns på plattans kanter, mycket nära en kontinent eller en insulär zon. De är vanligtvis förknippade med närvaron av jordbävningar.

◄ FöregåendeNästa ►
Kontinental skorpaFormer av lättnad
Album: Photos of the Earth and the Moon Gallery: The land relief