Lexikon

Angström (måttenhet)

Angström (måttenhet)

den ångström Det är en måttenhet motsvarande tio tusen miljoner hundra meter, 0,000 000 000,1 meter, vars symbol är Å, som främst används för att indikera våglängderna för synligt ljus. I en tum passar 10 miljoner ångströmmar.

Det synliga ljuset sträcker sig från ungefär 3 600 Å i den extrema violetta färgen till 7 600 Å av det röda vid syngränsen. Mellan dem finns de andra färgerna.

Bortom det röda, upp till millimeter, hittar vi en grupp vågor som kallas infraröd strålning. Från millimeteren visas radiovågorna: FM, AM. VHF, etc. I den andra änden, under den violetta och upp till 100 Å, har vi för det första den ultravioletta; bortom är röntgenstrålarna vars gräns är mot 0'1 Å, och längre bort, gammastrålarna.

Namnet kommer från Anders Jonas Angström (1814-1874), en svensk fysiker, pionjär inom spektroskopistudier.


◄ FöregåendeNästa ►
anemometerTimvinkel

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ