Lexikon

Inflationär (teori)

Inflationär (teori)

Det är en teori som utvecklats i början av 1980-talet av den amerikanska fysikern Alan Guth som försöker förklara händelserna i universums första ögonblick.

Enligt teorin om Big Bang eller Big Bang, allmänt accepterad, uppstod universum från en första explosion som orsakade expansion av materien från ett tillstånd av extrem kondensation. I den ursprungliga formuleringen av Big Bang-teorin fanns emellertid flera olösta problem.

Ämnesläget vid explosionen var sådant att normala fysiska lagar inte kunde tillämpas. Graden av enhetlighet som observerades i universum var också svår att förklara eftersom universumet enligt denna teori skulle ha expanderat för snabbt för att utveckla denna enhetlighet.

Guth baserade sin inflationsteori på fysiker som Stephen Hawking, som hade studerat extremt starka gravitationsfält, såsom de som finns i närheten av ett svart hål eller i början av universum. Detta arbete visar att all materia i universum kunde ha skapats av kvantfluktuationer i ett "tomt" utrymme under sådana förhållanden.

Guths arbete använder den enhetliga fältteorin för att visa att fasövergångar kan äga rum i de tidiga stadierna av universum och att en region i det ursprungliga kaotiska tillståndet kunde ha svulnat snabbt för att möjliggöra en observerbar region i universum.


◄ FöregåendeNästa ►
Vippa i banaInfraröd (astronomi)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ