Lexikon

Stationärt universum (Theory of)

Stationärt universum (Theory of)

Detta är en modell som presenterades 1948 av de brittiska astronomerna Hermann Bondi, Thomas Gold och Fred Hoyle. De ansåg tanken på en plötslig början av universum ur en filosofisk synvinkel vara otillfredsställande.

Hans modell härstammade från en förlängning av den "kosmologiska principen", som i sin tidigare, mer begränsade form bekräftade att universum verkar samma som en helhet, vid en given tidpunkt från vilken position som helst.

Teorin om det stationära universum lägger till postulatet att universum alltid ser lika ut. De antyder att minskningen i universitetens täthet orsakad av dess expansion kompenseras av den kontinuerliga skapandet av materia, som kondenseras till galaxer som tar platsen för galaxer som har separerats från Vintergatan och därmed bibehåller det aktuella utseendet på universum.

Detta är en teori som antar kontinuerlig skapelse. Teorin om det stationära universum, åtminstone på detta sätt, accepteras inte av de flesta kosmologer, särskilt efter den till synes oförenliga upptäckten av mikrovågsbakgrundsstrålning 1965.

Upptäckten av kvasarer gav också bevis som strider mot teorin om det stationära universum. Kvasarer är mycket små men mycket ljusa extragalaktiska system som bara finns på stora avstånd. Dess ljus har tagit flera miljarder år att nå jorden. Därför är de föremål för det avlägsna förflutna, vilket indikerar att universitetets konstitution för några miljarder år sedan var mycket annorlunda än vad den är idag.


◄ FöregåendeNästa ►
universumUranus

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ