Astronomi

Stjärnornas energi

Stjärnornas energi


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Stjärnor avger energi på olika sätt:

1. I form av massfria elektromagnetiska strålningsfotoner, från de mer energiska gammastrålarna till de mindre energiska radiovågorna (även kall materia utstrålar fotoner; ju kallare frågan är, desto svagare är fotonerna). Synligt ljus är en del av denna typ av strålning.

2. I form av andra partiklar utan massa, såsom neutrino och gravitationer.

3. I form av högenergiladdade partiklar, huvudsakligen protoner, men också mindre mängder av olika atomkärnor och andra typer av partiklar. Det är de kosmiska strålarna.

Alla dessa utsända partiklar (fotoner, neutrino, gravitationer, protoner, etc.) är stabila så länge de är isolerade i rymden. De kan resa miljarder år utan att lida några förändringar, åtminstone så vitt vi vet.

Således överlever alla dessa utstrålade partiklar så långt (hur långt de än är) när de kolliderar med någon form av materia som absorberar dem. När det gäller fotoner används nästan alla slags ämnen. Energiprotoner är redan svårare att stoppa och ta upp, och ännu svårare neutrino. Vad gäller gravitationerna är lite hittills känt.

Anta nu att universum endast bestod av stjärnor placerade i en oändlig konfiguration. Varje partikel som släpps ut av en stjärna skulle resa genom rymden tills den träffade något (en annan stjärna) och absorberas. Partiklarna skulle resa från en stjärna till en annan och, trots allt, skulle alla återvinna all den energi som den hade utstrålat. Det verkar då som om universum ska fortsätta att vara oföränderligt för alltid.

Det faktum att det inte är så är en konsekvens av tre saker:

1. Universumet består inte bara av stjärnor utan innehåller också en betydande mängd kallt material, från stora planeter till interstellärt damm. När denna kalla materia saktar ner en partikel, absorberar den den och avger mindre energiska partiklar i gengäld. Vilket innebär att temperaturen på den kalla materien ökar med tiden, medan energiinnehållet i stjärnorna minskar.

2. En del av partiklarna (till exempel neutrinoer och gravitationer) som släpps ut av stjärnorna och även av andra former av materia har en så liten tendens att absorberas av dem att eftersom universum existerar endast en liten procentandel av dem har absorberats . Vilket är likvärdigt med att säga att andelen av stjärnornas totala energi som den svärmar genom rymden ökar och att energiinnehållet i stjärnorna minskar.

3. Universum expanderar. Varje år är utrymmet mellan galaxerna större, så att även absorberbara partiklar, som protoner och fotoner, kan resa i genomsnitt längre avstånd innan de träffar material och absorberas. Detta är en annan anledning till att energin som absorberas av stjärnorna varje år är lägre jämfört med den som släpps ut, eftersom det tar en extra mängd energi för att fylla det extra utrymmet, som produceras av expansionen, med energipartiklar och tills dess inte absorberas.

Denna sista anledning är tillräcklig av sig själv. Så länge universum fortsätter att expandera kommer det att fortsätta att svalna. Naturligtvis, när universum börjar sammandras igen (förutsatt att det gör det) kommer situationen att vara omvänd och kommer att börja värmas upp igen.

◄ FöregåendeNästa ►
Kosmiskt dammNovas och supernovaer